«Πράσινο φως» στη μεγαλύτερη ανάπλαση δημόσιου πρώην εργοστασίου με χρηματοδότηση ΠΔΕ

Το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας ενέκρινε το σχέδιο ανάπτυξης χρήσεων του πρώην εργοστασίου του Λαδόπουλου, τους όρους της δωρεάν παραχώρησης χρήσης του χώρου για 30 χρόνια στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης δωρεάν παραχώρησης χρήσης.

Στο Σώμα, παρουσιάστηκε από την Διευθύντρια της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού Έργου του Δήμου Πατρέων, Ελένη Αλεξοπούλου, η μελέτη σκοπιμότητας και το σενάριο που έκριναν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, που πρέπει να προταθεί και είναι το εξής:

Σε αυτή την ιστορική περιοχή της πόλης, το βιομηχανικό συγκρότημα του Λαδόπουλου, μετατρέπεται σε μία δυναμική «πόλη». Όπως σε κάθε πόλη, έτσι και εδώ, διαφορετικές λειτουργίες υπάρχουν, μεγαλώνουν και εξελίσσονται με τρόπο οργανικό. Ο κόσμος θα επισκέπτεται τον Λαδόπουλο για δουλειά, για άθληση, για ψυχαγωγία. Στόχος είναι η δημιουργία μιας μικρής πόλης με ένα αναγνωρίσιμο βιομηχανικό στυλ επαναχρησιμοποιώντας τα παλιά υλικά και δίνοντας της νέες πινελιές με βάση το πράσινο και το τσιμέντο. Η «πόλη» μέσα στο κτίριο.

Με βάση αυτή τη λογική, το Σενάριο είναι ευθυγραμμισμένο με τις παρακάτω βασικές κατευθύνσεις σχεδιασμού:

– Καθαιρούνται τα κτίρια που είναι κατασκευασμένα από πλινθοδομή ή/και λιθοδομή,

– Καθαιρούνται και επιλεγμένα κτίρια από σκυρόδεμα με στόχο την αύξηση των κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου εις όφελος και των γύρω συνοικιών, τη δημιουργία συνθηκών επαρκούς φωτισμού και αερισμού των κτιρίων που απομένουν και τη διαμόρφωση μιας ανάπτυξης φιλικότερης στον χρήστη,

Το σύνολο των αναγκών των φορέων για τη μετεγκατάσταση των υπηρεσιών ικανοποιούνται και αυξάνεται η εγκατάσταση παταριών στα υφιστάμενα κτίρια.

Δομούνται νέα κτίρια, όπου αυτό είναι δυνατόν, χωρίς παρεκκλίσεις σε ύψος.

– Ο χώρος να είναι «ανοικτός» στην γειτονιά, να περιλαμβάνει χρήσεις που θα την καθιστούν λειτουργική και ενεργή όλο το 24ωρο και να αποτελεί ένα χώρο αναψυχής, περιπάτου και ποικίλων δραστηριοτήτων όλο το χρόνο

– Να εγκατασταθούν οι διασκορπισμένες σήμερα Υπηρεσίες Διοίκησης σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους, με γνώμονα την βελτίωση της παροχής των υπηρεσιών στους πολίτες, την βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος των εργαζομένων και την ριζική μείωση των μισθωμάτων που δίνονται σήμερα για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιών αυτών,

– Να εγκατασταθεί το Μουσικό Σχολείο της Πάτρας και να δοθεί στο μέλλον η δυνατότητα οργάνωσης εκδηλώσεων τόσο στο Εργοστάσιο Τέχνης , όσο και στους κοινόχρηστους χώρους που θα προσδώσουν μια ιδιαίτερη ταυτότητα στον χώρο, ως πόλο εκπαίδευσης και πολιτισμού

– Να εγκατασταθεί Βρεφονηπιακός Σταθμός για να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της περιοχής και των εργαζομένων στο ακίνητο,

– Να διαμορφωθούν χώροι και υποδομές που θα προωθούν την καινοτομία και θα βοηθούν στην υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων, φοιτητών, σπουδαστών κλπ. και τέλος

– Να διαμορφωθεί χώρος για την εγκατάσταση Βιομηχανικού Μουσείου

Nα σημειωθεί ότι ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας έχει δηλώσει πρόσφατα πως «πρόκειται για τη μεγαλύτερη ανάπλαση Δημόσιου χώρου με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέσω του Προγράμματος «Φιλόδημος 1»».

thebest.gr